ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΠΟΥ

Μανώλη Θαλασσέλλη Γεωπόνος Τ.Ε. M.Sc. & Σάρδη Σταματία Γεωπόνος M.Sc.

Συμβουλευτική

Συμβουλευτική

H εταιρία ΓΕΩΓΝΩΣΙΑ Ο.Ε.  έχει την δυνατότητα να σας συμβουλέψει και να  σας δώσει λύση για κάθε πρόβλημα που αφορά την καλλιεργούμενη από εσάς έκταση είτε αυτή είναι μία επαγγελματική…