ΚΕΝΤΡΟ ΚΗΠΟΥ

Μανώλη Θαλασσέλλη Γεωπόνος Τ.Ε. M.Sc. & Σάρδη Σταματία Γεωπόνος M.Sc.

Matias F1

Αναρριχώμενη

• Πρώιμο υβρίδιο τομάτας κατάλληλο για ,ανοιξιάτικες, φθινοπωρινές και χειμωνιάτικες καλλιέργειες στο θερμοκήπιο.
• Φυτό αραιόφυλλο με κανονικά μεσογονάτια διαστήματα.
• Άριστη καρπόδεση με 6 - 8 τομάτες ανά σταυρό.
• Πολύ υψηλή παραγωγή.
• Καρποί στρογγυλοί, ομοιόμορφοι πολύ καλής γεύσης, βάρους 280 - 300 gr .
• Έχουν λαμπερό κόκκινο χρώμα, δεν παρουσιάζουν πράσινη ράχη, ούτε και εσωτερικά το κοτσάνι.
• Αντοχή στο σκάσιμο.
• Μεγάλη αντοχή του καρπού στο χρόνο και στη μεταφορά.
• Ανθεκτικότητες: HR : ToMV / ToTV/Ff :1-5/ Fol :0,1/ Va / Vd / Ma / Mi / Mj
IR: Pl

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Geronimo F1 »